Zadzwoń do mnie: 796 118 119

Kwestionariusz ZZW.

Kwestionariusz „Zapotrzebowanie na Zarządzanie Wiedzą” (ZZW) opracowano, by pomóc Twojej firmie ocenić, w jakim stopniu potrzebuje rozwiązań wspierających wymianę wiedzy między pracownikami. Wypełniając go, pomagasz skoncentrować uwagę na tym, co najważniejsze. Dziękujemy!

Oceń każde stwierdzenie, zaznaczając na skali od 1 do 5, gdzie:

  1. „zdecydowanie nie”
  2. „raczej nie”
  3. „trudno powiedzieć”
  4. „raczej tak”
  5. „zdecydowanie tak”

CZĘŚĆ I.

NASYCENIE WIEDZĄ

Istotna dla firmy wiedza może mieć różne postaci - od nieformalnego doświadczenia pracowników, do procedur postępowania. Poniższe pytania pomogą ocenić, jak istotną rolę pełni w Twojej firmie każde z nich.

W mojej firmie:

1. jakość tego, co dostarczamy klientowi, zależy w znacznym stopniu od kompetencji kontaktującego się z nim pracownika
12345

2. jest wiele stanowisk wymagających samodzielnej oceny sytuacji, kreatywności i wzięcia odpowiedzialności za rozwiązanie problemu;
12345

3. nowi pracownicy potrzebują dużo czasu, zanim zdobędą doświadczenie umożliwiające im efektywną pracę;
12345

4. dość często pojawiają się problemy, które potrafią rozwiązać tylko nieliczni, najbardziej doświadczeni pracownicy;
12345

5. odejście doświadczonego pracownika zostawia po sobie trudną do wypełnienia lukę;
12345

6. realizacja konkretnych zadań przynosi rezultaty, które można zastosować w odniesieniu do innych produktów, klientów lub problemów zawodowych;
12345

7. istnieje charakterystyczny dla nas sposób działania - podejście, model pracy, metody i techniki, które odróżniają naszą firmę od innych;
12345

8. staramy się gromadzić portfolio projektów, doświadczeń i kompetencji budujących naszą pozycję w wybranym obszarze rynku;
12345

9. odbywają się spotkania i zebrania, w których efektem pracy zespołu są wartościowe, warte wdrożenia pomysły;
12345

10. potrzebujemy rozwiązań, pomysłów i podpowiedzi dotyczących problemów specyficznych dla nas i trudno dostępnych na zewnątrz firmy;
12345

11. istnieje wiele standardów i procedur opisujących oczekiwany sposób wykonywania zadań;
12345

12. możemy uzyskać korzyści z nawet niewielkich usprawnień, ponieważ wdrożymy je na masową skalę;
12345

13. poświęcamy sporo uwagi określeniu zakresu odpowiedzialności, wzajemnych zobowiązań i sposobu przekazywania informacji między pracownikami;
12345

14. często wprowadzamy lub aktualizujemy procedury i standardy działania
12345

15. znaczącą rolę odgrywa poznanie i dostosowanie się do regulacji zewnętrznych wobec firmy (np. przepisy prawa, normy branżowe, standardy klientów)
12345

CZĘŚĆ II

ZAAWANSOWANIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

Druga część kwestionariusza pomaga ocenić, w jakim stopniu obecne warunki w Twojej firmie wspierają gromadzenie i wykorzystywanie wiedzy. Może to zależeć od kilku czynników - przede wszystkim nastawienia pracowników, rozwiązań organizacyjnych i narzędzi informatycznych.

16. doświadczeni pracownicy są skłonni do odpowiadania na pytania i przekazywania innym swojej wiedzy;
12345

17. kadra kierownicza zachęca do dzielenia się wiedzą, docenia pracowników inwestujących czas i wysiłek w uczenie innych;
12345

18. nowo przyjęci pracownicy mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony doświadczonych kolegów i koleżanek;
12345

19. ludzie dzielą się informacjami o popełnionych błędach, aby przestrzec przed nimi innych;
12345

20. jesteśmy gotowi do dawania informacji zwrotnej i przyjmowania jej od innych
12345

21. istnieją systemowe rozwiązania wspierające dzielenie się dobrymi praktykami, spostrzeżeniami i wnioskami z realizacji projektów;
12345

22. funkcjonuje dobrej jakości rozwiązanie pomagające w dotarciu do współpracownika, który dysponuje wiedzą z określonego obszaru;
12345

23. funkcjonują dobrej jakości rozwiązania motywujące pracowników do wzajemnego uczenia się;
12345

24. w ocenie pracowniczej i planowaniu rozwoju zawodowego uwzględnia się wkład pracownika w tworzenie wiedzy organizacji i przekazywanie jej innym;
12345

25. istnieje jasno określona strategia dotycząca pozyskiwania i upowszechniania wiedzy;
12345

Wykorzystywane narzędzia:

26. są dostosowane do rodzaju wiedzy, jakiej potrzebuje organizacja
12345

27. porządkują wiedzę w czytelny, łatwo dostępny sposób
12345

28. oszczędzają czas automatyzując rutynowe czynności
12345

29. są intuicyjne, łatwe w obsłudze;
12345

30. są atrakcyjne i estetyczne; zachęcają do korzystania z nich
12345

Podaj swoje dane (wymagane wszystkie pola)

Imię

Nazwisko

Nazwa firmy

Adres email

Numer telefonu

Do góry
Nie przegap nowych artykułów i kliknij "Lubię To"!
Polub BonaVerba.com.pl na Facebooku